صدور الکترونیکی مدارک دانش آموختگان

مشاهده اطلاعات بیشتر

همکاران واحد آموزش

تماس با ما

بجنورد - بلوار دولت - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - ساختمان معاونت آموزشی - طبقه اول - واحد مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
شماره های تماس : 05831511200 - 05831511216 - 05831511223 - 05831511198 -05831511204 -05831511220-05831511207
کد پستی : 9414974877
پست الکترونیکی : دانش آموختگان graduate@nkums.ac.ir - خدمات آموزشی edu.services@nkums.ac.ir