News RSS Feed fa-IR ١٤٠٣/٣/٢٥ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی (خانم شکوری) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/102229/جوانی جمعیت ١٤٠٣/٣/٩ در خصوص پذيرش درخواست مهماني مرحله كارورزي رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/102218/در خصوص پذيرش درخواست مهماني مرحله كارورزي رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران ١٤٠٣/٣/٩ جلسه شماره چهارصد و نود و یک شورای آموزشی تخصصی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/102176/جلسه شماره چهارصد و نود و یک شورای آموزشی تخصصی دانشگاه برگزار شد ١٤٠٣/٣/٧ جلسه هم اندیشی با کارکنان واحد آموزش دانشکده های پرستاری، پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/102165/جلسه هم اندیشی با کارکنان واحد آموزش دانشکده های پرستاری، پیراپزشکی و بهداشت ١٤٠٣/٣/٧ عدم امكان پذيرش دانشجوي ميهمان و انتقالي در رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/101966/عدم امكان پذيرش دانشجوي ميهمان و انتقالي در رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ١٤٠٣/٢/٣٠ جلسه بررسی مستندات دستیاران جهت معرفی به چهل و سومین دوره آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/101874/جلسه بررسی مستندات دستیاران جهت معرفی به چهل و سومین دوره آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی ١٤٠٣/٢/٢٦ برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی قوانین و مقررات آموزشی برای دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/101756/برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی قوانین و مقررات آموزشی برای دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم 1402 ١٤٠٣/٢/٢٤ برگزاري آزمون آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي دندانپزشكي از كارشناسان آموزش دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/101755/برگزاري آزمون آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي دندانپزشكي از كارشناسان آموزش دانشكده دندانپزشكي ١٤٠٣/٢/٢٤ فراخوان جديد تك دروس نيمه اول سال 1403 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/101723/فراخوان جديد تك دروس نيمه اول سال 1403 ١٤٠٣/٢/٢٣ بازدید از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/101576/بازدید از دانشکده بهداشت ١٤٠٣/٢/١٨ بازدید از مرکز فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مانه و سملقان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/101574/بازدید از مرکز فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مانه و سملقان ١٤٠٣/٢/١٨ بازدید از دانشکده پرستاری شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/101573/بازدید از دانشکده پرستاری شیروان ١٤٠٣/٢/١٨ عدم امكان پذيرش دانشجوي ميهمان و انتقال براي نيمسال تحصيلي ١٤٠٤-١٤٠٣ در مقطع كارآموزي دانشگاه شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/101360/عدم امكان پذيرش دانشجوي ميهمان و انتقال براي نيمسال تحصيلي ١٤٠٤-١٤٠٣ در مقطع كارآموزي دانشگاه شهید صدوقی یزد ١٤٠٣/٢/١٢ عدم پذيرش دانشجوي مهمان و انتقال در سال تحصيلي ١٤٠٤-١٤٠٣ دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/101354/عدم پذيرش دانشجوي مهمان و انتقال در سال تحصيلي ١٤٠٤-١٤٠٣ دانشگاه علوم پزشکی تهران ١٤٠٣/٢/١٢ عدم پذيرش مهماني و انتقال در نيمسال اول ١٤٠٣-١٤٠٤ دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/101353/عدم پذيرش مهماني و انتقال در نيمسال اول ١٤٠٣-١٤٠٤ دانشگاه علوم پزشکی ایران ١٤٠٣/٢/١٢ برگزاري كارگاه سراسري درس روش تحقيق در سال ١٤٠٣ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/101119/برگزاري كارگاه سراسري درس روش تحقيق در سال ١٤٠٣ ١٤٠٣/٢/٨ جلسه شماره چهارصد و نود شورای آموزشی تخصصی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/100980/جلسه شماره چهارصد و نود شورای آموزشی تخصصی دانشگاه برگزار شد ١٤٠٣/٢/٤ فراخوان ثبت نام تك دروس نيمه اول سال ١٤٠٣- دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/100973/فراخوان ثبت نام تك دروس نيمه اول سال ١٤٠٣- دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور ١٤٠٣/٢/٤ بیستمین جلسه کمیته متعهدین به خدمت دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/100972/بیستمین جلسه کمیته متعهدین به خدمت دانشگاه برگزار شد. ١٤٠٣/٢/٤ نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/100789/نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ١٤٠٣/٢/١ ١٤٠٣- جدول زمانبندي سامانه انتقال دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ١٤٠٤ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/100788/١٤٠٣- جدول زمانبندي سامانه انتقال دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ١٤٠٤ ١٤٠٣/٢/١ اطلاعیه آزمون های علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی) و پیش کارورزی و اسفند ماه1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/99709/اطلاعیه آزمون های علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی) و پیش کارورزی و اسفند ماه1402 ١٤٠٢/١٢/٨ تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/99624/تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 ١٤٠٢/١٢/٢ تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/99621/تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 ١٤٠٢/١٢/٢ تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/99620/تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 ١٤٠٢/١٢/٢ چهارصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای آموزشی تخصصی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/99463/چهارصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای آموزشی تخصصی دانشگاه برگزار شد. ١٤٠٢/١١/٢٥ اطلاعیه آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی- بهمن ماه 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/99405/اطلاعیه آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی- بهمن ماه 1402 ١٤٠٢/١١/٢٤ بیست و هفتمین جلسه شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/99232/بیست و هفتمین جلسه شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد. ١٤٠٢/١١/١٧ چهارصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای آموزشی تخصصی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/99231/چهارصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای آموزشی تخصصی دانشگاه برگزار شد. ١٤٠٢/١١/١٧ جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/99131/جشنواره قرآن و عترت ١٤٠٢/١١/١٥ برگزاری امتحانات در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/99120/برگزاری امتحانات در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ ١٤٠٢/١١/١٢ عدم ارسال درخواست هاي انتقالي / ميهماني جهت نيمسال دوم ١٤٠٢/١٤٠٣ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/99048/عدم ارسال درخواست هاي انتقالي / ميهماني جهت نيمسال دوم ١٤٠٢/١٤٠٣ ١٤٠٢/١١/١٠ لغو امتحانات فردا ۷ بهمن ماه۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/98912/لغو امتحانات فردا ۷ بهمن ماه۱۴۰۲ ١٤٠٢/١١/٦ دستورالعمل اجرایی پذیرش مستقیم دستیاری از دوره کارورزی در پنجاهمین دوره تکمیل ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/98784/دستورالعمل اجرایی پذیرش مستقیم دستیاری از دوره کارورزی در پنجاهمین دوره تکمیل ظرفیت ١٤٠٢/١١/٣ راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/98748/راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی ١٤٠٢/١١/٢ قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/98704/قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی ١٤٠٢/١٠/٣٠ بیست و ششمین جلسه شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/98647/بیست و ششمین جلسه شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد ١٤٠٢/١٠/٢٦ نهمين همايش پژوهشي دانشجويي منطقه جنوب غرب كشور ( منطقه آمايشي ٤ ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/98636/نهمين همايش پژوهشي دانشجويي منطقه جنوب غرب كشور ( منطقه آمايشي ٤ ) ١٤٠٢/١٠/٢٦ برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان در تمامی مقاطع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/98541/برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان در تمامی مقاطع ١٤٠٢/١٠/٢٣ بیست و هشتمین جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/98289/بیست و هشتمین جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه برگزار شد ١٤٠٢/١٠/١٣ چهارصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای آموزشی تخصصی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/98242/چهارصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای آموزشی تخصصی دانشگاه برگزار شد. ١٤٠٢/١٠/١٢ جلسه شماره 93 کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/98241/جلسه شماره 93 کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد. ١٤٠٢/١٠/١٢ عدم پذيرش درخواست جديد ميهماني و انتقال در نيمسال دوم ١٤٠٣-١٤٠٢ در سامانه ميهمان و انتقال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/98128/عدم پذيرش درخواست جديد ميهماني و انتقال در نيمسال دوم ١٤٠٣-١٤٠٢ در سامانه ميهمان و انتقال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ١٤٠٢/١٠/٦ برگزاري كنگره ملي زنان تاثيرگذار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97965/برگزاري كنگره ملي زنان تاثيرگذار ١٤٠٢/١٠/٢ چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای آموزشی تخصصی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97860/چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای آموزشی تخصصی دانشگاه برگزار شد. ١٤٠٢/٩/٢٧ انتخاب پژوهشگر و فناور برتر دانشگاه در بين كاركنان در سال 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97812/انتخاب پژوهشگر و فناور برتر دانشگاه در بين كاركنان در سال 1402 ١٤٠٢/٩/٢٥ کارگاه آموزشی یک روزه با محوریت پیشگیری از اعتیاد و مهارتهای ارتباطی با دانشجو و....برگزارشد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97803/کارگاه آموزشی یک روزه با محوریت پیشگیری از اعتیاد و مهارتهای ارتباطی با دانشجو و....برگزارشد. ١٤٠٢/٩/٢٣ کارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید مشاوره دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97659/کارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید مشاوره دانشگاه ١٤٠٢/٩/١٩ عدم وجود ظرفيت دانشجويان ميهمان دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97493/عدم وجود ظرفيت دانشجويان ميهمان دانشگاه علوم پزشكي گلستان ١٤٠٢/٩/١٤ پیام تبریک مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی به مناسبت روز دانشجو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97471/پیام تبریک مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی به مناسبت روز دانشجو ١٤٠٢/٩/١٤ نوزدهمین جلسه کمیته متعهدین به خدمت دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97470/نوزدهمین جلسه کمیته متعهدین به خدمت دانشگاه برگزار شد. ١٤٠٢/٩/١٤ نود و دومین جلسه کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97466/نود و دومین جلسه کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد. ١٤٠٢/٩/١٤ سمینار سلامت معنوي در پيشگيري و بيماري ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97456/سمینار سلامت معنوي در پيشگيري و بيماري ها ١٤٠٢/٩/١٤ عدم پذيرش درخواست جديد ميهماني جهت نيمسال دوم ١٤٠٣-١٤٠٢ - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97492/عدم پذيرش درخواست جديد ميهماني جهت نيمسال دوم ١٤٠٣-١٤٠٢ - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ١٤٠٢/٩/١٤ عدم امكان پذيرش دانشجوي ميهمان و انتقالي در رشته پزشكي دوره مقدمات باليني دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97376/عدم امكان پذيرش دانشجوي ميهمان و انتقالي در رشته پزشكي دوره مقدمات باليني ١٤٠٢/٩/١١ دورۀ آموزشی جریان شناسی جنبش دانشجویی (ویژه دانشجویان) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97378/دورۀ آموزشی جریان شناسی جنبش دانشجویی (ویژه دانشجویان) ١٤٠٢/٩/١١ کارگاه یک روزه مهارتهای ارتباطی با حضور کارشناسان آموزش برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97331/کارگاه یک روزه مهارتهای ارتباطی با حضور کارشناسان آموزش برگزار شد ١٤٠٢/٩/٩ عدم پذيرش دانشجوي متقاضي انتقال و مهماني براي نيمسال دوم سال تحصيلي ١٤٠٣-١٤٠٢ دانشگاه علوم پزشكي ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97312/عدم پذيرش دانشجوي متقاضي انتقال و مهماني براي نيمسال دوم سال تحصيلي ١٤٠٣-١٤٠٢ دانشگاه علوم پزشكي ایران ١٤٠٢/٩/٨ عدم پذيرش دانشجوي متقاضي انتقال و مهماني دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97311/عدم پذيرش دانشجوي متقاضي انتقال و مهماني دانشگاه علوم پزشکی مشهد ١٤٠٢/٩/٨ کارگاه یک روزه با هدف بازآموزی مهارت های ارتباطی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97142/کارگاه یک روزه با هدف بازآموزی مهارت های ارتباطی ١٤٠٢/٩/٤ چهارصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای آموزشی تخصصی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97091/چهارصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای آموزشی تخصصی دانشگاه برگزار شد. ١٤٠٢/٩/١ نامه عدم موافقت مهماني و انتقالي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97090/نامه عدم موافقت مهماني و انتقالي دانشجويان ١٤٠٢/٩/١ فراخوان تك دروس ( طب ايراني- حوادث و بلايا- بيمه سلامت ) نيمه دوم سال ١٤٠٢- دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/97042/فراخوان تك دروس ( طب ايراني- حوادث و بلايا- بيمه سلامت ) نيمه دوم سال ١٤٠٢- دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر کشور ١٤٠٢/٨/٣٠ تقویم نیمسال اول 1403_ 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/96807/تقویم نیمسال اول 1403_ 1402 ١٤٠٢/٨/٢٣ تقویم نیمسال اول 1403_ 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/96805/تقویم نیمسال اول 1403_ 1402 ١٤٠٢/٨/٢٣ عدم پذيرش دانشجوي متقاضي انتقال و مهماني براي نيمسال دوم سال تحصيلي ١٤٠٣-١٤٠٢ دانشگاه علوم پزشكي تبریز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/96801/عدم پذيرش دانشجوي متقاضي انتقال و مهماني براي نيمسال دوم سال تحصيلي ١٤٠٣-١٤٠٢ دانشگاه علوم پزشكي تبریز ١٤٠٢/٨/٢٣ راهنمای تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/96764/راهنمای تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 1402 ١٤٠٢/٨/٢١ عدم پذيرش دانشجويان متقاضي ميهماني جديد در نيمسال دوم ١٤٠٣-١٤٠٢ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/96748/عدم پذيرش دانشجويان متقاضي ميهماني جديد در نيمسال دوم ١٤٠٣-١٤٠٢ ١٤٠٢/٨/٢١ زمانبندي سامانه انتقال نيمسال دوم سال تحصيلي ١٤٠٣-١٤٠٢ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/96629/زمانبندي سامانه انتقال نيمسال دوم سال تحصيلي ١٤٠٣-١٤٠٢ ١٤٠٢/٨/١٦ اطلاع رساني در خصوص معرفي كشوري دوره فلوشيپ طب خواب كودكان در دانشگاه علوم پزشكي قزوين دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/96628/اطلاع رساني در خصوص معرفي كشوري دوره فلوشيپ طب خواب كودكان در دانشگاه علوم پزشكي قزوين ١٤٠٢/٨/١٦ برگزاری دومین کمیته شهریه دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/96620/برگزاری دومین کمیته شهریه دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه ١٤٠٢/٨/١٥ چهارصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای آموزشی تخصصی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/96429/چهارصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای آموزشی تخصصی دانشگاه برگزار شد. ١٤٠٢/٨/٩ عدم پذيرش دانشجوي ميهمان و انتقالي در دانشگاه علوم پزشكي آذربایجان غربی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/96424/عدم پذيرش دانشجوي ميهمان و انتقالي در دانشگاه علوم پزشكي آذربایجان غربی ١٤٠٢/٨/٩ برگزاری کارگاه های آموزشی قوانین و مقررات آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/96396/برگزاری کارگاه های آموزشی قوانین و مقررات آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود ١٤٠٢/٨/٨ عدم امكان پذيرش مهماني و انتقالي در نيمسال اول ١٤٠٢/١٤٠٣ دانشگاه جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/96200/عدم امكان پذيرش مهماني و انتقالي در نيمسال اول ١٤٠٢/١٤٠٣ دانشگاه جندی شاپور اهواز ١٤٠٢/٨/٢ میزان شهریه در سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/96135/میزان شهریه در سال تحصیلی 1403-1402 ١٤٠٢/٧/٣٠ فراخوان ساخت پويا نمايي ( انيميشن ) استاندارد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/96108/فراخوان ساخت پويا نمايي ( انيميشن ) استاندارد ١٤٠٢/٧/٢٩ عدم امكان پذيرش مهماني و انتقال در نيمسال اول ١٤٠٣-١٤٠٢ به كليه دانشگاهها ي علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/96097/عدم امكان پذيرش مهماني و انتقال در نيمسال اول ١٤٠٣-١٤٠٢ به كليه دانشگاهها ي علوم پزشكي ١٤٠٢/٧/٢٩ تمدید زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/95876/تمدید زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠٢/٧/٢٢ ثبت نام دانشجویان جدیدالورود به روایت تصویر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://EDM.nkums.ac.ir/Content/95854/ثبت نام دانشجویان جدیدالورود به روایت تصویر ١٤٠٢/٧/٢٢