اهداف و رسالت واحد

80

اهداف و رسالت واحد خدمات آموزشی مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 بررسی و اتخاذ تصمیم در زمینه مسائل آموزشی دانشجویان در راستای اهداف آموزشی وزارت متبوع و مسئولان آموزشی دانشگاه با توجه به آیین نامه های مصوب.

پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی و قوانین و مقررات آموزشی در مراکز تحت پوشش پس از تصویب مقامات ذیصلاح.

نظارت و پیگیری نقل و انتقال دانشجویی و بر قراری ارتباط با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل یا خارج و نظارت بر امور انتقالی ها و میهمان ها.

 انجام کلیه امور مربوط به درخواست های دانشجویان (نقل و انتقال، تغییررشته، انصراف، مرخصی و ...)

انجام کلیه امور مربوط به متقاضیان شرکت در امتحانات جامع علوم پایه (پزشکی، دندانپزشکی، و امتحانات جامع پرستاری و .....)

صدور گواهی ها و اعلام وضعیت های دانشجویی به مقامات ذیصلاح در مواقع لزوم.

برنامه ریزی و نظارت بر امتحانات در پایان هر نیمسال.

اعلام ظرفیت پذیرش سالانه در رشته های مختلف.

بررسی و مکاتبات لازم با اداره نظام وظیفه در مورد پذیرفته شدگان ذکور هر سال و دانشجویان شاغل به تحصیل مشمول.

اعلام وضعیت تحصیلی به واحدهای وزارت متبوع و سایر سازمان ها و نهادها.

انجام امور کنسولی و پذیرش و سایر فرایند تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی

انجام امور مربوط به پذیرش دانشجویان انتقال خارج از کشور

نظارت بر حسن اجرایی آیین نامه و برنامه های آموزشی رشته مقاطع مختلف