میز خدمت

446

 
 

 

ردیف

نام فرآیند

( لینک فرآیند)

شناسنامه

(فلوچارت)

اطلاع رسانی

 

نوع خدمت

تصویر

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

درخواست خدمت (تعاملی)

ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان

1

آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی شناسنامه اطلاع رسانی     * * عکس

2

دانشنامه شناسنامه اطلاع رسانی   * *   عکس

3

تاییدیه تحصیلی استخدام شناسنامه اطلاع رسانی       * عکس

4

تاییدیه تحصیلی مقاطع بالاتر شناسنامه اطلاع رسانی     *   عکس

5

انتقال به شناسنامه اطلاع رسانی *   *   عکس

6

انتقال از شناسنامه اطلاع رسانی *   *   عکس

7

 مهمان از شناسنامه اطلاع رسانی   * *   عکس

8

ثبت نام وپذیرش قبول شدگان(بررسی اشتباهات)   شناسنامه  اطلاع رسانی     * * عکس

9

ثبت نام و پذیرش دانشجویان (آزمون سراسری) شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس
10 امور مربوط به شورای تحصیلات تکمیلی(از صدور ابلاغ تا پیگیری مصوبات) شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس
11 اعلام دانش آموختگی شناسنامه اطلاع رسانی     *  

عکس

12 فرایند پذیرش دانشجویان کاردانی به کارشناسی شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس
13 فرايند پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد  شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس
14

انصراف

شناسنامه

اطلاع رسانی     * * عکس
15 مشروطی شناسنامه اطلاع رسانی     *   عکس
16                
17                

 

 
از مجموع 1 رأی