صدور الکترونیکی مدارک تحصیلی

16232

در خصوص راه اندازي سامانه صدور و تحویل غير حضوري مدارك و مستندات دانش آموختگان  وزارت بهداشت، درمان و آمزش پزشکی

با سلام و احترام

با توجه به راه اندازي سامانه الكترونيكي صدور و تحویل مدارک  دانش آموختگان وزارت بهداشت از تاريخ 1400 / 07 / 25 ضمن ارسال فلوچارت مربوط به فرآيند صدور مدارك، به استحضار مي رساند دانش آموختگان متقاضی دریافت مدارک  اين دانشگاه  می بایست به آدرس https://eg.behdasht.gov.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت نموده و پس از تاييد دانش آموختگی، مدارك لازم را بارگذاري نمايند و نهايتاً از طريق پست مدارك درخواستي را دريافت كنند .دانش آموختگان محترم توجه نمایند که پس از راه اندازی کامل و رفع اشکالات احتمالی سامانه فوق،  به سایر راههای درخواست صدور مدارک از جمله مراجعه حضوری و ایمیل واحد فارغ التحصیلان پاسخ داده نخواهد شد و صرفاً از طریق سامانه فوق اقدام نمایند.

فلوچارت راهنمای صدور مدارک دانش آموختگان (گواهینامه موقت پایان تحصیلات و دانشنامه)

فرم شماره 12 جهت صدور دانشنامه مخصوص دانش آموختگان متقاضی تحصیل در خارج از کشور (آمریکا - انگلیس -کانادا - استرالیا)  

شماره حساب های پرداخت هزینه های خرید آموزش رایگان و ارسال پستی مدارک تحصیلی

لینک سامانه صدور مدارک دانش آموختگان وزارت بهداشت : https://eg.behdasht.gov.ir

آدرس ایمیل واحد دانش آموختگان   graduate@nkums.ac.ir

**********

 

 

 

 

 

 

 
از مجموع 53 رأی